Linki

http://www.infor.pl/kalkulatory/

Różne kalkulatory, przydatne nie tylko w prowadzonej działalności, m.in. odsetkowy – zaległości podatkowe i ustawowe, wynagrodzenia, VAT brutto, netto.

http://www.wskazniki.pl

Strona ta zawiera najważniejsze informacje z zakresu: wynagrodzeń, diet, skali podatkowej, rozliczeń i składek ZUS, ryczałtów, odsetek itp.

http://www.klasyfikacje.pl

Wyszukiwarka kodów PKWiU, KŚT, PKD.

http://www.nbp.pl/kursy/kursya.html

Tabela kursów średnich NBP

Udzielamy firmie Nobis naszych najlepszych referencji. Pracownicy firmy są profesjonalistami w swojej dziedzinie.

Barbara Wójcik, TEU